Загальна інформація

Зміст[Сховати]

1. Загальна інформація про проект

Грунтуючись на своїх власних і доступних статистичних даних, компанія Vindkraft визначила, що середня швидкість вітру на обраних майданчиках досягає більше 7.5 м/с. Також було встановлено, що майданчик є відмінним місцем для проведення будівельних робіт. Підключення до єдиної високовольтної мережі може бути здійснене за допомогою маловитратних підключень. Компанія Vindkraft спільно зі шведською компанією ABB Group розробили нову «стандартну» трансформаторну підстанцію, потужністю 9 МВт для підключення до існуючої мережі 35 кВ. Для майданчиків у м.Каланчак і Армянськ, проект, розроблений спільно з компанією ABB Group і місцевими українськими фахівцями, у вазі підключення при високій напрузі.

Даний проект розроблявся в суворій відповідності з вимогами ЄС, ЄБРР і МФК, щодо впливу на навколишнє середовище і з проведенням громадських слухань.

Міжнародна Оцінка Впливу на Навколишнє Середовище виконується відповідно з українськими та європейськими вимогами для забезпечення належної охорони навколишнього середовища та зменшення впливу на навколишнє середовище. За участю провідних національних університетів та іноземних вчених були успішно проведені основні археологічні, орнітологічні та геологічні дослідження.

1.1. Група, що працює над проектом

На сьогоднішній день у штаті компанії Vindkraft налічується 31 фахівець, які проявляють активну участь у процесі просування проекту. Крім того, при розробці проектів, компанія Vindkraft залучає іноземних і місцевих консультантів, таких як: WKA (управління процесом будівництва), EMD (аналіз вітру), Insitu (координація процесу вимірювання вітру), Froehling (проектування фундаменту), WBR (консультація з питань навколишнього середовища) і Celynx Energy Solutions GbmH (консультаційні послуги при розробці, включаючи управління тендерами). Vindkraft працює з такими компаніями як Vestas і ABB Groups, які добре зарекомендували себе на міжнародному ринку в якості постачальників основного обладнання і надання послуг на стадії будівництва. Крім того, дані компанії беруть участь в експлуатації вітрових електростанцій (ВЕС).

2. Проектні майданчики

Україна має значну кількість майданчиків, придатних для установки та експлуатації вітрових електростанцій. Беручи до уваги мілководні берегові зони і внутрішні акваторії глибиною до 20 м, в Україні є близько 7 тис. км 2 придатних під будівництво ВЕС, а саме: південні і східні регіони України (Одеська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька , Луганська, Запорізька та Херсонська області), Крим, Закарпатська та Івано-Франківська Області.

Запропонований проект буде реалізовуватися в Херсонській області і північних регіонах Криму, де є великий потенціал вітру.

Мал. 1 : Херсонська область

122Херсонська область розташована на півдні України в Причорноморській низовині, що відноситься до степової зони, в нижній течії Дніпра. Омивається водами Чорного і Азовського морів, а також Сиваша (Гнилого моря) та Каховського водосховища. В області налічується 19 річок. Найбільші ріки: Дніпро, довжиною 178 км, та Інгулець - 180 км.

На дільницях були розглянуті варіанти розміщення обладнання, споруд і комунікацій ВЕС виходячи з наступного:

 1. Наявність території;
 2. Інженерно-геологічні умови;
 3. Можливість максимального використання енергії вітру;
 4. Перспектива розширення території;
 5. Розподіл потенціалу потужностей;
 6. Дотримання санітарно-охоронних зон об'єктів, що знаходяться на або в межах розглянутої території;
 7. Забезпеченість транспортними комунікаціями;

Наявність домовленості, з приводу будівництва ВЕС із землевласниками, з фермерами або акціонерами, або іншими групами зацікавлених осіб.

3. Оцінка впливу проекта на навколишнє середовище

Звіт про вплив на навколишнє середовище є визначальним чинником при екологічній оцінці проекту міжнародними фінансовими організаціями для прийняття рішення про виділення фінансових коштів. Крім того, подібне дослідження формує базу для визначення екологічних положень, що зустрічаються в документах про проектування, постачанні і будівництві, експлуатації, технічному обслуговуванні для проектування, які будуть розроблятися на наступних стадіях розробки проекту для затвердження, що проектування, будівництво та експлуатація об'єкта буде здійснюватися в екологічно прийнятних умовах.

Громадські слухання для місцевого населення та громадських, екологічних та державних організацій були проведені у відповідності з європейськими стандартами належного інформування громадськості.

У ході переговорів з ЄБРР було встановлено, що проект в Новоросійському відноситься до категорії "Б". Звідси, беручи до уваги той факт, що проекти мають багато спільного, проекти Берегова та Ставки будуть також віднесені до цієї категорії. Проекти в Армянську і Каланчаку відносяться до категорії «А».

4. Процесс планування   

 • Стадії розробки концепції проекту:
 • Дослідження вітру;
 • Оглядові зустрічі;
 • Вибір ділянки під будівництво;
 • Отримання дозволів та розробка технічної документації;
 • Геолого-технічні дослідження;
 • Орнітологічні дослідження;
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
 • Громадські слухання;

Техніко-економічне обгрунтування

5. Громадські слухання

Громадські слухання проводяться з метою визначення найбільш технічно і культурно відповідних методів проведення консультацій та розголошення певної інформації. Громадські слухання та Програма оприлюднення є засобом комунікації між групами зацікавлених сторін - фізичні та юридичні особи, залучені в реалізацію проекту (громадські та державні організації, місцеві спільноти, організації, фахівці установи і т.д). Основні цілі проведення Громадських слухань і розробки Програми оприлюднення: надання достовірної та своєчасної інформації по проекту особам, задіяним у реалізації проекту та іншим зацікавленим сторонам; надання можливості групам зацікавлених сторін висловити свою думку, зауваження та коментарі щодо проекту, які повинні бути прийняті до уваги при прийнятті рішень по проекту.

5.1. Національні вимоги

Національні вимоги про участь громадськості в Оцінці впливу на навколишнє середовище (відповідно до українського законодавства, ОВНС та частина техніко-економічного обгрунтування повинні бути підготовлені для надання компанією Vindkraft заявки на отримання дозволу) представлені в ДБН (Державні Будівельні Норми України) «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд A.2.2.1-2003 »- пункти 1.9-1.11.

Додаток «Е» містить «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» для яких ОВНС є обов'язковим, а компетентним органом є Міністерство охорони навколишнього середовища. Вітроелектростанція (ВЕС), з внутрішнім кабельним з'єднанням і зовнішньої повітряною лінією електропередачі, не включені в даний список. Однак у ДБН А.2.2-1-2003 прописано, що ОВНС вужчого масштабу (залежно від конкретного випадку) повинен проводитися для проектів, що не входять в список додатка Е, і місцева влада Міністерства Захисту Навколишнього Середовища і місцеві Державні та Епідеміологічні Служби ( Міністерство Охорони Здоров'я) є компетентними органами, видають дозвіл на здійснення проекту.

Правила проведення ОВНС в Україні, що містяться в стандарті ДБН А.2.2-1-2003, так само включають пункти щодо громадських слухань та оприлюднення, що є частиною здійснення Орхуської Конвенції, підписаної Україною. Згідно зі Стандартом, проведення громадських слухань є обов'язковим для проектів, перерахованих у Додатку Е (тобто мають велике значення для навколишнього середовища), в той час як для проектів, що не входять до цього списку, необхідно оголошення результатів Оцінки впливу на навколишнє середовище регулятивним органом.

5.2. Міжнародні стандарти

Стандарти ЄБРР вимагають, щоб той чи інший проект реалізовувався у відповідності з більш чіткими національними стандартами та стандартами Європейського Союзу. Для тих територій, де стандарти Європейського Союзу незастосовні, ЄБРР покладається на більш суворі національні стандарти, а також стандарти, передбачені Групою Світового Банку. Щодо  громадських слухань застосовуються вимоги Європейського Союзу, викладені у директиві «ОВНС» з поправками, і міжнародні конвенції, такі як, Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). ЄБРР погоджується з принципами Орхуської конвенції, які конкретно згадуються в програмі інформування громадськості ЄБРР.

ЄБРР сприяє подальшому розвитку програми інформування громадськості у сфері своєї діяльності, і продовжує заявляти, що по можливості і за відсутності вагомих підстав для конфіденційності, інформація про оперативну діяльність Банку доступна для громадськості.

5.3. Визначення масштабу проекту

Згідно з екологічною політикою ЄБРР і програмою інформування громадськості, Оцінка впливу на навколишнє середовище необхідна для проектів категорії «А», що передбачають співпрацю між ініціатором проекту, представниками місцевої зацікавленої громадськості, державними органами та іншими організаціями. За допомогою повного аналізу проекту ініціатор, зобов'язаний розкрити всі ключові питання по проекту і обговорити їх з громадськістю. Термін «оприлюднення» дуже важливий в даному процесі, основною його метою є надання громадськості можливості вплинути на вирішення питань щодо процесу проектування, вибору майданчика, технології та термінів реалізації проекту; даний термін має ширше значення, ніж надання інформації. При здійсненні діяльності, яка може мати транскордонний вплив, необхідно дотримуватися вимог, викладених у Конвенції ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Компанія Vindkraft визнає необхідність бути прозорою і приймати рішення за проектом на основі зауважень і коментарів від групи зацікавлених осіб для удосконалення проекту, зниження впливів різного характеру і збільшення прибутку для всіх зацікавлених сторін.

Проект включатиме в себе:

 1. Будівництво вітроелектростанції (ВЕС);
 2. Будівництво внутрішніх ліній зв'язку;
 3. Будівництво та/або модернізація електричних підстанцій;
 4. Будівництво під'їзних доріг.

6. Вітрова турбіна  

Вітрова турбіна має три основних і кілька допоміжних компонентів. Вітрові турбіни, які будуть використовуватися для реалізації даного проекту - це турбіни компанії Vestas V112 - 3.0 МВт і / або Vestas V112/V126 - 3.3 МВт.

Ротор

Ротор перетворює вітряну енергію в низькошвидкісну ротаційну механічну енергію. Лопаті турбін Vestas зроблені з склотекстоліти (скловолокно) або вуглецевого волокна.

Редуктор

Повільна механічна енергія перетворюється редуктором в високошвидкісну механічну енергію з низьким обертовим моментом.

Редуктор компанії Vestas - це чотирьохступінчатий диференційний редуктор з трьома планетарними і однієї гвинтовий ступенями.

Генератор

Високошвидкісна механічна енергія перетворюється електричним генератором в низьковольтну електроенергію струму високої напруги. Більшість механізмів використовують індукційні генератори, іноді більше одного на турбіну. Вони виробляють електрику при порівняно низькій напрузі. Незважаючи на високу вартість високовольтних генераторів, небагато моделі турбін використовують генератори із змінною швидкістю, для яких їм необхідні конвертори енергії для синхронізації з мережею.

Для реалізації проекту буде використаний трифазний синхронний генератор і ротор з постійними магнітами, який з'єднується з мережею за допомогою повнофункціонального конвертера.

Допоміжні системи

Гальма - є дві основні групи гальм. Аеродинамічні гальма приводяться в дію шляхом відхилення всієї лопаті або її кінцевої частини ( кінцеві гальма ) від поля дії вітру . Механічні гальма функціонують більше як транспортні гальма , поглинаючи енергію або з низькооборотного , або високооборотного валу (що більш поширено) .

Осьовий механізм - машини з регулюванням нахилу , постійно змінюють кут лопатей ротора , що сприяє оптимальному захопленню енергії та обмежує навантаження на машини. Деякі  з більших механізмів з регулятором втрати швидкості  також мають можливість змінювати кут нахилу при низьких оборотах , що дозволяє оптимізувати характеристику глушіння двигуна (активне або комбіноване глушіння ) .

Механізм нишпорення - пристрій, що утримує турбіну поверненою до вітру , що дозволяє їй отримати максимально можливу кількість енергії.

Системи контролю та безпеки - Система контролю стежить за вітром , мережею і станом турбіни , цим забезпечуючи сукупну роботу всіх систем для максимального отримання енергії.

Коригування коефіцієнта потужності - Вітряні турбіни , які використовують індукційні генератори , в цілому , застосовують -яку з форм коригування коефіцієнта потужності. Це звичайно досягається за допомогою комплекту конденсаторів , встановлених в контрольній панелі турбіни всередині вежі.

7. Будівництво

При реалізації проекту в с. Новоросійському були застосовані сучасні технології. Будівельні роботи виконувалися підприємством Vindkraft у співпраці з субпідрядником Vestas

Мал. 2 : Будівельні роботи в с. Новоросійське

Vestas V112 wind turbine in Novorossiyske

Будівництво за проектом можна розділити на три стадії: інфраструктура загальнобудівельних робіт, електротехнічна інфраструктура і установка турбіни. Пристрій загальнобудівельної інфраструктури полягає в будівництві під'їзних доріг, майданчиків під крани, площадок для розвантаження, фундаментів і, в деяких випадках, службових приміщень.

Передбачена наступна послідовність виконання робіт:

• будівництво доріг, що ведуть до в'їзду на ділянку згідно вимогам;

• пристрій в'їзду на ділянку і тимчасове огородження ділянки будівництва;

• будівництво під'їзних доріг до ділянки з воротами і тимчасовим огородженням (у разі необхідності);

• земляні роботи і пристрій фундаментів турбін;

• будівництво / модернізація підстанції та встановлення підключення до енергетичної системи;

• прокладка каналів і прокладка силових та інструментальних кабелів;

• монтаж турбін;

• здача турбін в експлуатацію;

• відновлення земель і середовища проживання рослинних і тваринних співтовариств.

В основному, компанія Vindkraft користується послугами місцевих будівельних компаній, а основна кількість працівників проживає в Херсонській області. Міжнародні інспектори будуть розміщені в довколишніх селах. На всіх етапах будуть застосовуватися передові методи будівництва, з дотриманням правил охорони здоров'я, праці та методів охорони навколишнього середовища.

7.1. Внутрішньомайданчикові під'їзні дороги

Під'їзні дороги будуть побудовані з метою доставки устаткування і турбін під час будівництва та надання доступу для службового транспорту до турбін під час експлуатації ВЕС.

Під'їзні дороги будуть спроектовані так, щоб вони по можливості проходили вздовж існуючих сільських шляхів, для того, щоб звести до мінімуму втручання в навколишнє природне середовище та використання землі. У місцях, де потрібні нові дороги, вони будуть розміщені, по можливості, з урахуванням основних екологічних характеристик і так, щоб мінімізувати переривання дорожньої мережі.

Будівництво під'їзних доріг включає такі види діяльності:

 • Дороги будуть розчищені , роботи з розчищення доріг проводитимуть кваліфікованим підрядником ;
 • Земля буде скопана і очищена кваліфікованим підрядником загальнобудівельних робіт з використанням екскаватора , бульдозера і навісний волокуші .
 • До 0,4 м верхнього шару грунту / верхнього шару грунту буде знято з поверхні дороги для подальшого відновлення.
 • Дороги будуть покриті композитними матеріалами, щоб забезпечити стійкість дороги під навантаженням, достатню для транспортування турбін, кранів і іншого важкого обладнання.

У деяких випадках дороги будуються тільки для тимчасового користування, укладаються бетонні плити, які пізніше видаляються і можуть бути повторно використані для інших цілей.

7.2. Майданчики під крани

Територія, що підходить впритул до вітрової турбіни, буде підготовлена ​​для розміщення на ній важкого підйомного крана. Цей майданчик під кран, вимоги до будівництва якого будуть аналогічні вимогам до будівництва під'їзних доріг, може бути демонтован після установки турбіни, з метою відновлення земель в їх первинний стан. Приблизні параметри майданчика під кран складають 35м x 35м

7.3. Майданчики для розвантаження

Майданчик, безпосередньо прилеглий до фундаменту, буде розчищений для розвантаження та складування складових частин турбіни перед установкою. Передбачуваний розмір цих майданчиків для розвантаження складе приблизно 90м x 90м, а встановлена місткість і категорія міцності повинні бути спроектовані з урахуванням розмірів складових частин, які будуть розвантажуватися і складуватися.

Мал. 3:  Фундамент вітрової турбіни в с. Новоросійське після зворотної засипки і подальшого озеленення території.

20111027-Novorossike-WPP-Construction-015

7.4. Фундаменти

Для реалізації даного проекту передбачається спроектувати фундамент палі у зв'язку з встановленими грунтовими умовами. Тип паль - «повністю забиті палі» з діаметром від 0, 35 м 3 . Ці палі з'єднані з фундаментом.

Весь скельний грунт і велика частина грунту, які будуть вийняті, передбачається укласти на колишнє місце поверх фундаментів і розрівняти. Надлишки грунту будуть, або використані для заповнення ділянки, прилеглої до майданчика вітрового парку, або розподілені по територіях на ділянці, що не є екологічно вразливими, за згодою земельних власників і місцевої влади. У межах всіх цих територій на місці робіт грунт передбачається розрівняти, привести у відповідність з рельєфом місцевості і заново засіяти у разі потреби.

Будівництво фундаментів для турбін передбачає наступні етапи:

 • Розробка грунту території власне для фундаменту вежі буде проводитися з використанням спеціального екскаватора;
 • Частина вийнятого грунту буде повернена на місце в якості зворотної засипки фундаменту, якщо якість грунту буде прийнятно для цих цілей. Зайвий матеріал буде видалено і поміщений в окремий для цих цілей котлован;
 • Ущільнення по периметру отвору за допомогою ущільнювача і / або екскаватора;
 • Пристрій опалубки, арматури і бетонування для основи башти;
 • Вивіз вийнятого грунту і відходів.

7.5. Система транспортування

Передбачається, що доставка турбін буде здійснюватися за допомогою спеціальних транспортувальних судів від виробника в найближчі порти. Зазвичай, складові частини вітрових турбін поставляються в зібраному вигляді безпосередньо з заводу постачальника. Це стосується вежі і лопатей ротора. Розміри складових частин турбіни звичайно перевищують стандартні розміри. Саме тому слід зробити спеціальні заходи для організації процесу транспортування (дороги, час, дані тощо).

Дане питання досить складний і вимагає узгодження з усіма зацікавленими сторонами, між усіма, а саме: дорожньої адміністрацією, міліцією, місцевими організаціями і т.д.

Доставка всіх складових частин на будмайданчик буде проводитися на спеціально обладнаних автопричіпах, в міру необхідності згідно послідовності будівництва. Транспортування основних елементів вітрової турбіни на будівельний майданчик може викликати труднощі тільки у випадку обмеженого простору, саме тому для успішного завершення даного етапу, необхідно правильно опрацювати всі питання при підготовці під'їзних доріг.

При оцінці транспортної системи було визначено кілька можливих маршрутів для транспортування складових частин турбіни.

7.6. Монтаж турбіни

Мал. 4: Спеціальний кран, що піднімає компонент вітрової турбіни в с. Новоросійське

100

Основні будівельні роботи включають в себе таке:

 • Транспортування турбіни на ділянку з використанням низки автопричепів-платформ і вантажівки. Розвантаження на ділянці буде здійснюватися двома кранами;
 • Збірка гондоли і лопатей на площі приблизно 90м x 90м;
 • Зведення вежі турбіни за допомогою великого крана;
 • Монтаж вежі, гондоли, маточини, ротора і лопат за допомогою важкого підйомного крана і дрібнішого «хвостового» крана для стабілізації навантажень під час зведення.

 
 

Мал. 5: Установка вежі турбіни WTG 1 с. Новоросійське.

122

Після складання складових частин турбіни, протягом 5-7 днів робота полягатиме в завершенні необхідних будівельно-монтажних робіт і електричних з'єднань.

Коли будівельно-монтажні роботи будуть завершені, кожна окрема турбіна буде здана і введена в експлуатацію.

 

 

7.7. Відновлення майданчиків

Даний процес передбачає:

 • Зворотну засипку і ущільнення вийнятого грунту з використанням екскаватора і ущільнювача;
 • Остаточні профіліровочні земляні роботи, з метою приведення поверхні ділянки у відповідність до рельєфу місцевості за допомогою бульдозера і / або грейдера;
 • Видалення зрізаної рослинності і іншого сміття з майданчика.
 • Заміна верхнього шару грунту і відновлення рослинного покриву майданчики - засівання дикою або культурною рослинністю.

8. Технічне обслуговування

Кожна вітрова турбіна матиме свою власну внутрішню систему управління, пов'язану з центральною системою управління, розташованою на підстанції ВЕС. При звичайній експлуатації турбіни будуть працювати в автоматичному режимі. У разі виникнення збоїв, система диспетчерського управління буде інформувати про проблему черговий персонал. Оператори мають можливість дистанційно зупинити одну або всі вітрові турбіни.

Збої і аварії

Дуже важливо враховувати будь-які потенційні збої і аварії, які можуть статися під час кожної з стадій проекту. Негативні впливу на навколишнє середовище можуть відбутися в результаті наступного:

 • Під час стадій будівництва та виведення з експлуатації існує ймовірність пошкодження обладнання і витоку палива.
 • При техобслуговуванні можуть використовуватися нафтопродукти , наприклад , мастильні матеріали, і існує ймовірність випадкового викиду цих та інших небезпечних речовин у навколишнє середовище.
 • Несприятливі погодні умови можуть викликати проблеми при експлуатації. Випадання опадів в умовах замерзання може привести до обмерзання лопатей турбін , що , можливо , стане причиною скидання льоду. Ці умови можуть становити небезпеку для здоров'я людей або призвести до пошкодження навколишньої інфраструктури .
 • Під час під'єднання до системи можуть відбуватися порушення подачі електроенергії. Цих явищ можна уникнути , все залежить від точних місць розташування підключення . У разі необхідності припинення подачі електроенергії , воно буде короткочасним і не вплине на велику кількість споживачів.

9. Виведення з експлуатації

Розрахунковий термін служби вітрової електростанції становить 20 років, тому виведення їх з експлуатації очікується не раніше 2035.

Для подальшої експлуатації вітропарку, турбіни можуть бути оновлення,або можуть бути замінені на нові моделі, якщо це економічно доцільно. Якщо ініціатор проекту приймає рішення про виведення ділянки із експлуатації, робляться такі заходи:

 • Від'єднання вітрових турбін від системи;
 • Демонтаж і транспортування вітрових турбін за допомогою кранів і вантажівок;
 • Можливі земляні роботи і видалення бетонних майданчиків за допомогою екскаватор і вантажівок.
 • Остаточне розрівнювання поверхні з метою відновлення первісного рельєфу;
 • Засівання ділянки рослинністю;
 • Вивіз, повторне використання або переробка будь-яких відходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації.

 

Обгрунтування доцільності реалізації проекту та варіанти розміщення майданчиків ВЕС

Останнім часом спостерігається зростаючий інтерес до поновлюваних джерел енергії, викликаний екологічними міркуваннями: зміна клімату і збільшення вмісту в атмосфері вуглекислого газу (CO 2 ).

Спалювання природного палива (кам'яного вугілля, лігніту, нафти і газу) для виробництва електроенергії на звичайних електростанціях є основним джерелом антропогенних викидів парникових газів. Було встановлено, що зниження залежності від природного палива і підвищення обсягів енергії, виробленої з відновлювальних джерел, вляются важливими складовими для вирішення проблеми скорочення викидів парникових газів. Енергії вітру є одним з найбільш перспективних поновлюваних джерел енергії, і, як наслідок, з даного питання визначено масштабні плани на європейському рівні.

Ринковий попит на «відновлювальні джерела енергії» та існуючий пробіл на українському ринку даної сфери є обгрунтуванням доцільності реалізації проекту.Проект забезпечить сертифіковану «зелену енергію» з поновлюваних ресурсів, дозволяючи при цьому значно зменшити рівень викидів в навколишнє середовище, що спостерігається від традиційних джерел енергії, а також знизити споживання природних ресурсів.

Україна повинна докласти всіх зусиль для розвитку сфери альтернативного виробництва енергії, яка також допоможе відповідати європейським стандартам щодо політики сталого розвитку.

9.1. Зелений тариф

25 вересня 2008, Закон «Про внесення змін до Законів України «Про електроенергетику» і «Про альтернативні джерела енергії» був схвалений Верховною Радою України. Відповідно до закону «зелений» тариф є "спеціальним тарифом на електроенергію, вироблену на електростанціях з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного газу та газу коксування; щодо енергії ГЕС - на малій ГЕС потужністю менше 10 МВт)».

Закон зобов'язує Оптовий ринок електроенергії України купувати електроенергію, вироблену на електростанціях з використанням альтернативних джерел енергії, за спеціальним «зеленим» тарифом, який повинен бути прийнятий Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ). Зелений тариф встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ). Зелений тариф застосовується для об'єктів, які виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел, таких як, вітрові електростанції, гідроелектростанції, підприємства з виробництва енергії з біомаси, біогазу та інші проекти з утилізації метану (крім доменного газу та газу коксування). Ніяких обмежень за потужносттю підприємства «зелений» тариф не передбачає, окрім як для гідроелектростанцій, де потужність об'єкта не може перевищувати 10 МВт.

9.2. Необхідність реалізації проекту

Україна повністю задовольняє потреби в електриці завдяки власному виробництву. Невеликий надлишок виробленої енергії припадає на частку експорту. Для перспективної розробки сфери альтернативних і поновлюваних джерел енергії, Україна повина розвивати альтернативний виробництво енергії, що допоможе відповідати європейським стандартам щодо політики сталого розвитку.

Таблиця 1 : Розподіл енергії на території України, 2012 р.

Виробник

Объем проданої електроенергії

встановленна потужність

МВт*год

%

МВт

%

АЕС

2 571 387

42,47

13 835

26,02

ТЕС

2 666 455

44,04

27 347

51,44

ГЕС

180 555

2,98

5 458

10,27

ТЕЦ

626 359

10,35

6 427

12,09

ВЕС

978

0,02

86,2

0,16

Інші

8 609

0,14

8,1

0,02

Загалом (2012 р.)

6 054 343

100

53 161,3

100

Згідно з результатами таблиці, наведеної вище, в 2012р. частка енергії, виробленої з енергії вітру, становить 0,02% від загального числа електроенергії проданої на ринку, і тільки 0,16% від загальної встановленої потужності.

9.3. Скорочення рівня забруднення

Для української енергомережі коефіцієнт викидів вуглекислого газу (стандартизовані коефіцієнти викидів для української електромережі) для електроенергії, переданої в енергосистему становить 0,807 т СО2/МВт. Таким чином, шляхом витіснення сфери виробництва електроенергії з викопних видів палива, щорічно, протягом усього терміну реалізації проекту, можна було б запобігти потраплянню в атмосферу більше 896 064 тонн СО2 .

10. Очікуваний вплив на навколишнє середовище

10.1. Потенційна екологічна значимість

Згідно з нормами ОВНС в Україні, ВЕС з внутрішніми лініями електропередач не включені до переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять високий рівень небезпеки для навколишнього середовища. Експлуатація ВЕС з внутрішніми лініями електропередач не тягне за собою вироблення відходів або викидів в навколишнє середовище, а так само не призводить до незворотних або критичним змінам у атмо-, гідро-, і літосфери.

Далі наводиться перелік передбачуваних видів впливу проекту на навколишнє середовище. При оцінці впливу на навколишнє середовище враховується вплив об'єктів проекту, а також вплив під час будівництва та експлуатації ВЕС.

10.2. Вітрова електростанція

 

 • Візуальний вплив
  На вільних ділянках будуть розміщені ряди вітрових турбін, видимих ​​на значній відстані, причому приблизна висота турбіни, коли лопать знаходиться в найвищому положенні, досягає 145 м. 
 • Мерехтіння тіні
  Рухомі лопаті вітрової турбіни можуть відкидати рухому тінь на довколишні житлові споруди, залежно від пори року (яке визначає положення сонця над горизонтом) і часу дня. Є можливість дуже точно розрахувати, чи буде тінь насправді падати на місцевість поблизу вітрової електростанції, і скільки годин у році це буде відбуватися.
 • Акустичний вплив
  Під час експлуатації вітрові турбіни будуть виробляти певний шум. Жителі довколишніх населених пунктів будуть піддані цьому впливу, проте всі вимоги до розташування, необхідної санітарній зоні і технології турбін будуть дотримані, і рівень шуму не перевищуватиме межі, допустимі законодавством.
 • Електромагнітні перешкоди
  Вітрові турбіни, або обладнання всередині них, може створювати перешкоди електромагнітних системах зв'язку. Це викликано, в основному, рухом лопатей турбін, які час від часу розсіюють сигнали через обертання. Башта також може відображати сигнали, таким чином, створюючи перешкоди первісного сигналу, що прибуває на приймач.
 • Використання землі
  Проект передбачає розташування ВЕС на ділянках, описаних вище, хоча користування землею в межах санітарної зони не обмежує господарську діяльність, а вимагає запобіжних заходів відповідно можливим фізичним впливам в ході експлуатації ВЕС в межах санітарної зони. Також слід брати до уваги використання землі в ході будівництва і монтажних робіт.
 • Екологічний вплив
  Найбільше занепокоєння щодо екологічних впливів вітрової електростанції пов'язано з ризиком для птахів і кажанів при зіткненні з турбінами, в той час як вібрація і втручання в середовище проживання розглядається як незначна загроза для флори і фауни в регіоні. З метою проведення оцінки екологічного впливу проекту, групи вчених в рамках здійснення Оцінки впливу на навколишнє середовище провели орнітологічні, теріологічне дослідження (ссавці) і дослідження рослинного покриву. Результати цих досліджень ретельно проаналізовані, щоб уникнути негативних впливів або компенсувати їх.
 • Культурна спадщина
  На території реалізації проекту не розташоване ніяких археологічних знахідок. Крім того, в діапазоні потенційного впливу від будівельних робіт, прокладання доріг і кабелів передбачених у ході будівництва ВЕС ніяких археологічно цінних місць не виявлено.
 • Обледеніння - падіння льоду
  Шматочки льоду з'являються на лопатях в холодну пору року в результаті руху лопатей при відповідних метеорологічних умовах. При виборі постачальника турбін одним з критеріїв компанії «Vindkraft» є наявність відповідних технологічних розробок, що запобігають поява цього ефекту.
 • Вплив на здоров'я та безпеку
  Візуальне вплив, мелькання тіні, акустичний вплив і можливі пошкодження в результаті розкидання льоду є складовими можливого впливу на здоров'я населення.
 • Вплив внаслідок будівельних і монтажних робіт
  У ході будівельно-монтажних робіт з установки турбін, підстанцій, ліній електропередач та виконання монтажної схеми з'єднань можуть виникати певні незручності, такі як шум, скупчення транспорту і пил. Роботи з будівництва, транспортування і установки проводитимуться таким чином, щоб надавати якомога менший вплив на населення.

 

10.3. Підстанції

Потенційні порушення охорони навколишнього середовища виникають при установці нового обладнання, і в разі неправильної експлуатації, аварій і стихійних лих. Вивезення відходів організований відповідно до найкращою практикою.

 

11. Вплив на навколишнє середовище і заходи щодо зниження негативного впливу

11.1. Вплив на геологічну і геоморфологічну будову землі  

Будівництво чи промислова діяльність будь-якого роду має потенціал впливу на ресурси грунту, піску і гравію, а також джерела інших порід. Ці дії можуть відбуватися в межах певної площі будівництва внаслідок розробки грунту, його вирівнювання тощо, або в межах більш широкої території в результаті виїмки грунту і використання будівельних матеріалів. Крім того, будівельні роботи можуть чинити негативний вплив або знаходитися під впливом місцевих умов сейсмологічних і геологічних факторів ризику.

Проектом не планується розробка кар'єрів в безпосередній близькості від ділянок, а транспортування всіх матеріалів для будівництва передбачається робити з інших місць. Ніяких серйозних впливів на навколишнє середовище та населення не було виявлено.

 

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

ВЕС

У ході будівництва ВЕС, може мати місце певний вплив на геологію і геоморфологію територій. Види цього впливу можуть бути дуже різноманітними за своїм значенням.

Для того щоб транспортувати складові частини вітрових турбін і крани, а також бетон для фундаментів, велике значення мають дороги. Тому одним з найбільш важливих видів впливу є будівництво доріг, в той час як ми говоримо про вапняк, як про геологічну структуру для ділянок. Для того, що знизити негативний вплив цих робіт, власник ВЕС буде намагатися максимально використовувати існуючі дороги. Так як транспортні засоби для перевезення зазвичай дуже важкі, дороги будуть побудовані відповідним чином з дотриманням відповідних розмірів. У разі необхідності, будуть побудовані нові дороги таким чином, щоб геологія та геоморфологія ділянок піддавалися мінімальним ушкодженням. Нові під'їзні дороги повинні бути розташовані так, щоб вони слідували природним контурам топографії, а бічні зрізи по схилу повинні бути зведені до мінімуму.

Інший можливий вплив здійснюється земляними роботами, необхідними для влаштування фундаментів для вітрових турбін. Вони припускають виїмку значного обсягу грунту. Частина грунту (найбільш родюча) буде змішана з родючим грунтом і використана для покриття фундаментів вітрових турбін. Інша частина буде використовуватися для відновлення ділянок, з яких здійснюється виїмка матеріалу для влаштування фундаментів, або для відновлення інших пошкоджених ділянок території (необхідно враховувати принцип уникнення перетворення дій з охорони навколишнього середовища в дії забруднення, тому, перевезення грунту на довгі відстані може призвести навіть до більшого забруднення, ніж зберігання її неподалік від ділянки виїмки). Виїмка грунту буде проводитися з урахуванням вказівок виробника вітрових турбінних генераторів і, беручи до уваги місцеві підземні умови, так щоб гарантувати безпеку вітрових турбін, і в той же час звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище.

Підстанція

Вплив будівництва підстанцій на геологію і геоморфологію пов'язано також із земляними роботами та будівництвом доріг. У цьому випадку будуть використані заходи зниження негативного впливу, аналогічні вище наведеним.

Впливи, що виникають при експлуатації та технічному обслуговуванні, і відповідні заходи щодо зниження цих впливів

Вплив на геологічні структури можуть надати вібрація від експлуатації ВЕС.

Заходи щодо зниження такого впливу можуть бути прийняті тільки компанією-виробником вітрових турбін шляхом зниження рівня вібрацій устаткування, і конструкторською компанією шляхом використання спеціального обладнання - амортизаторів для гасіння вібрацій, які повинні бути встановлені при установці вітрових турбін.

11.2. Вплив на грунти і шар підгрунтя

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

ВЕС (та кабелі)

Мережі збору будуть виконані кабельними лініями, тобто ці кабелі будуть прокладені на глибині 1 метра. Структура первинних грунтів не буде пошкоджена, тому що обмеження щодо глибини грунту є більшим. У будь-якому випадку, верхній шар грунту буде знятий з метою подальшого відновлення та культивації рослин.

Підстанція

Глибина фундаменту підстанції незначна; якщо обмеження відносно глибини грунту будуть перевищувати глибину фундаменту підстанції, структура первинних грунтів не буде пошкоджена.

Впливи, що виникають при експлуатації та технічному обслуговуванні

У ході експлуатації та технічному обслуговуванні нових споруд, впливів на грунт не очікується.

 

11.3. Вплив на водні ресурси  

Ресурси, як наземних водойм, так і грунтових вод, є дуже цінним предметом споживання в районі реалізації проекту. Види діяльності, які використовують водні ресурси або мають потенційний вплив на якість водних ресурсів, будуть переглянуті у контексті місцевого та обласного водопостачання.

Для деяких будівельних робіт буде потрібно використання води. Так як стадія будівництва триватиме близько 1 року, буде потрібна велика кількість води. Воду можна ввозити з-за меж ділянки або отримувати з місцевих колодязів грунтових вод, або поверхневих водойм, розташованих поруч із спорудами. Види робіт, пов'язані з використанням водних ресурсів, включають в себе:

 • боротьбу з пилом з використанням води в ході будівництва під'їзних доріг, розчищення від рослинності, розрівнювання, і дорожнього руху;
 • застосування води при виробництві бетону для фундаментів, опор вітрових турбін, підстанцій, споруд центрального управління, і різних побутових споруд для обслуговуючого персоналу;
 • використання води будівельною бригадою.

 

11.4. Грунтові води

У ході будівельних робіт необхідно використовувати велику кількість води.

Грунтові води на території реалізації проекту дуже різняться за якістю і доступності. Буде проведена оцінка наявності ресурсів грунтових вод для їх використання в будівельних роботах, а також інших характеристик, таких як якість, глибина протікання і обсяг місцевого застосування грунтових вод. Будуть застосовуватися такі будівельні технології, при яких забезпечується дотримання норм, що стосуються грунтових вод.

Системи очищення зливових стічних вод та будь-які інші види діяльності, які призводять до змін у поверхні грунту, можуть вплинути на просочування грунтових вод, а також на час адаптації довколишнього водойми.

ВЕС

Єдиний можливий вплив ВЕС на грунтові води відбувається у випадку аварії, коли масло, що міститься в редукторі, потрапляє в грунт. У зв'язку з особливостями геологічної структури і високим коефіцієнтом фільтрації шарів, грунтові води можуть піддаватися забрудненню. Хоча подібні аварії трапляються вкрай рідко, розробники ВЕС, враховуючи таку можливість, припускають пристрій каналу в бетонному фундаменті вітрових турбін. У цьому випадку, олія буде тимчасово зберігатися в каналі, що дасть можливість аварійним бригадам видалити його, до того як воно потрапить у грунтові води.

Підстанція

Необхідно враховувати таке потенційний вплив на грунтові води як забруднення різними речовинами, що містяться в електричних трансформаторах, (охолоджуючі масло) і в перемикачах (масло, за наявності такого). У кожному разі, у вищевказаному типі устаткування зазвичай маються колекторні канали.

Заходи щодо зниження негативного впливу аналогічні тим, які застосовні в міжнародній практиці для цього виду споруд/обладнання.

Впливи, що виникають при експлуатації та технічному обслуговуванні і заходи захисту від подібного впливу

ВЕС

Єдине можливе вплив ВЕС на грунтові води відбувається у випадку аварії, коли масло, що міститься в редукторі, потрапляє в грунт. У зв'язку з особливостями геологічної структури і високим коефіцієнтом фільтрації шарів, грунтові води можуть піддаватися забрудненню. Хоча подібні аварії трапляються вкрай рідко, творці ВЕС, враховуючи таку можливість, припускають пристрій каналу в бетонному фундаменті вітрових турбін. У цьому випадку, олія буде тимчасово зберігатися в каналі, що дасть можливість аварійним бригадам видалити його, до того як воно потрапить у грунтові води.

Підстанція

Необхідно враховувати такий потенційний вплив на грунтові води, як забруднення різними речовинами, що містяться в електричних трансформаторах і в розподільній апаратурі. У кожному разі, у вищевказаному типі устаткування зазвичай маються колекторні канали.

Заходи щодо зниження негативного впливу аналогічні тим, які застосовні в міжнародній екологічній практиці для цього виду споруд / обладнання: пристрій колекторних каналів.

 

11.5. Наземні водойми

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

Передбачається, що будівельні роботи не матимуть негативного впливу на водойми.

При визначенні траси лінії дотримані необхідні відстані від наземних водойм.

Щоб уникнути надання негативних впливів на наземні водойми, таких як осідання водойм від ерозійного змиву поверхні, будуть застосовуватися передові методи будівництва та управління будівельними роботами.

Впливи, що надаються при експлуатації та технічному обслуговуванні і заходи захисту від подібного впливу

Ніяких впливів на водойми при експлуатації та технічному обслуговуванні не очікується.

 

12. Впливи на повітря і клімат

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

У ході будівництва короткочасний і локалізований вплив на повітря може надавати пил з будівельних майданчиків. Досвід показує, що цей ефект знаходиться в межах менше 2% від викидів, яких можна уникнути шляхом заміни органічних видів палива. Більше того, зниження цього впливу відбувається в міру збільшення частки чистого відновлюваної енергії в системі.

У ході будівництва щоб уникнути викидів пилу будуть застосовуватися передові методи будівництва.

Впливи, що чиняться при експлуатації та технічному обслуговуванні і заходи захисту від подібного впливу

Робота турбін залежить від наявності вітрового потоку, ротор турбіни починає рухатися при швидкості вітру більше 3 м / с. Фізична конструкція турбіни жодним чином не впливає на повітряні маси в безвітряну погоду з очевидної причини, тобто через відсутність циркуляції повітряних мас.

Вітрова турбіна в робочому режимі змінює силу і напрям повітряного потоку, але ці зміни значні.

У приміщенні підстанції в основному використовується аварійна вентиляція, яка спрямована на усунення надмірно високої температури екологічно безпечного технологічного обладнання (панелі з лічильниками і мікропроцесорами або коробки вакуумних вимикачів).

 

13. Впливи на флору, фауну і ареали

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

У ході будівництва значні площі будуть задіяні для розміщення монтажного обладнання тимчасового користування (кранів, допоміжного обладнання), майданчиків складування частин турбін і т.д. На цих площах передбачається влаштування тимчасового бетонного або щебеневого покриття, оброблене бітумом.

Мережа з'єднань буде виконана кабельними лініями, тобто ці кабелі будуть прокладені на глибині 1 метра. Структура первинних грунтів не буде пошкоджена, так як глибина грунтів складає більше 1 метра. У будь-якому випадку, верхній шар грунту буде знятий з метою подальшого відновлення рослинності.

Деякі види птахів, які відносяться до групи ризику, в результаті роботи ВЕС, гніздяться на землі. Тому існує ризик, що потурбовані птахи покинуть свої гнізда.

Буде розроблений план моніторингу для безпосередньої оцінки впливу роботи вітрових електростанцій на птахів і кажанів. На даний момент компанія Vindkraft займається підбором персоналу для дослідницької групи.

Дослідницька група складатиметься з біологів, які будуть оцінювати вплив роботи вітрової електростанції. Дослідницька група спостерігатиме за птахами, а також виявляти і збирати тушки птахів і кажанів в перебігу двох років після введення в експлуатацію вітроелектростанції.

 

14. Вплив на землекористування

Передбачається вилучення незначної кількості землі з користування для розробки вітрової електростанції. Вітрові турбіни необхідно розташувати на такій відстані один від одного, щоб вони не створювали аеродинамічні перешкоди один одному (втрати від розстановки). Крім того, сучасний пристрій вітрової турбіни передбачає внутрішні трансформатори, щоб скоротити землекористування.

Землі будуть зайняті Проектом на двох стадіях.

 • Проектні та геологорозвідувальні роботи, передбачені проектом для визначення розташування турбін, мереж під'єднувань і підстанцій.
 • Передбачувані будівельно-монтажні роботи, для яких потрібні додаткові пристосування для перевезення і збірки, які можуть позичати додаткові території.

Негативний вплив від процесу будівництва та заходи захисту від подібного впливу

Великий обсяг земель буде зайнятий в ході будівництва стаціонарних і тимчасових об'єктів. У число стаціонарних об'єктів входять турбіни, допоміжні монтажні майданчики для малого крана, опори ліній електропередач, під'їзні шляхи, підстанції ВЕС. Використання цієї землі під фермерські господарства (тваринницькі) в період будівництва буде обмежено. Тим не менш, це не позначиться на мешканцях навколишніх сіл, так як ці ділянки не використовуються як пасовища на увазі їх мізерної рослинності.

Для обмеження впливу на землекористування, пристрій вітрових турбіни припускає влаштування внутрішніх трансформаторів, а також буде використано кабельне з'єднання для збору електрики в межах поля від вітру, щоб уникнути встановлення занадто великої кількості повітряних ліній електропередач.

Впливи, що виникають при експлуатації та технічному обслуговуванні і заходи захисту від подібного впливу

Передбачається вилучення площі для зведення турбін, допоміжних монтажних майданчиків для малого крана, опор ЛЕП, під'їзних шляхів, підстанцій ВЕС та підстанції міжз’єднань  для постійного користування.

 

15. Майнові питання, вплив на дохід

Будівництво та експлуатація запропонованого вітрового парку буде надавати позитивний вплив на місцеву економіку, щодо зайнятості місцевого населення під час стадії будівництва, а також більш довгостроковий вплив у вигляді орендної плати земельним власникам, місцевим службам, та зайнятості технічного обслуговуючого персоналу.

Вітровий парк характеризує район з позитивної точки зору, залучаючи інтерес, як місцевих жителів, так і приїжджих, до того, щоб розглянути, яку ініціативу громадськості та більш широкі ініціативи можна було б висунути, щоб забезпечити відчутні вигоди місцевому населенню протягом всього терміну служби вітрового парку. Можливо припустити, що реалізація проекту буде позитивно позначатися на туристичному потенціалі території проекту.

Слід також зазначити, що реалізація даного проекту може призвести до розробки відповідних заходів, таких, як заходи з експлуатації та технічного обслуговування (озеленення, прибирання, контроль, телекомунікації тощо) та спеціалізованого зовнішнього консалтингу.

Так як найближче поселення сільського типу знаходиться на відстані 600 м від вітрового парку, проблем з переселенням або переміщенням не спостерігається.

Компенсація за землі необхідні в процесі будівництва

Протягом часу, необхідного для будівництва об'єкта, землі під будівництво будуть надані компанії Vindkraft на підставі короткострокового (тільки на час будівництва) договору оренди.

Даний проект дозволить удосконалити порядок компенсації. Відповідно до нового закону про будівництво, представленим ще в 2011 році, Компанія Vindkraft виплачуватиме місцевому управлінню пеню на розвиток місцевої інфраструктури.

Компенсація за землю, необхідну при структуризації проекту, і на землю, яка буде задіяна в процесі експлуатації і технічного обслуговування

 • Придбання земельних ділянок компанія Vindkraft здійснюватиме у відповідності з наступною нормативно-правовою базою:
 • Земельний кодекс України (1 січня 2002 р.);
 • Закон України « Про оцінку земель»;
 • Постанова кабінету міністрів України від 17.11.1997 р. № 1279 « \Про розмір та порядок розрахунків сільськогосподарських і лісогосподарських збитків, що підлягають компенсації» та Додаток до ньогож
 • Конституція України , Статті 13,14 , 41;
 • Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-BP « Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • «Положення про Державну Комісії з земельних ресурсів України », затверджене Указом Президента від 14.08.2000 р. № 970 /2000;
 • Закон України від 06.10.1998 р. № 161- XIV «Про оренду землі»;
 • «Порядок розрахунків та компенсації збитків земельним власникам та землекористувачам» затверджений Положенням кабінету міністрів України від 19.04.1993 № 284

Компанія Vindkraft ознайомиться з міжнародною практикою Впровадження подібніх проектів і передбачає застосовувати відповідний досвід у ході реалізації даного проекту .

16. Візуальний вплив на ландшафт

Безпосередній візуальний вплив виявляється на ресурси доступні для користування, зручності та відпочинку людей, в даному випадку особливості ландшафту. Ландшафт сприймається по-різному, так як естетична цінність, наприклад, краса і різноманітність є суб'єктивними, в той час як його цінність також визначатиметься застосуванням (наприклад, національний парк, середовище проживання диких тварин і рослин, сільськогосподарські землі).

Вплив будівництва ВЕС,  ЛЕП,  підстанцій та ремонтно-виробничої бази

Як і будь-яке інше будівництво, будівництво з цього проекту призведе до тимчасової зміні ландшафту. На будівельних майданчиках будуть організовані місця для зберігання будматеріалів і деталей. У місцях установки вітрових турбін і опор буде використовуватися техніка. Будуть вириті котловани для фундаментів опор, змонтовано і зведені опори, і натягнуті дроти. У середньому, на монтаж і зведення однієї опори потрібно 4 дні. План роботи із зазначенням початку робіт та їх спрямування буде підготовлений Генеральним підрядником перед початком робіт на підставі потенційних можливостей підрядника (кількості працівників, якості та кількості обладнання та інструментів). Будматеріали передбачаються привізні. Уздовж траси лінії не передбачена розробка піщаних або гравійних кар'єрів або інших котлованів.

Будмайданчик і майданчики для зберігання будівельних матеріалів будуть видні, однак це буде лише тимчасовим явищем, що вносить відносно невелика зміна в порівнянні з сільськогосподарським фоном на території Проекту.

Впливи, що виникають при експлуатації і техобслуговуванні

Техногенний вигляд вітрових турбін може створювати візуально недоречні "промислові" асоціації, зокрема на тлі переважно природнього ландшафту. Видимість вітрових турбін неможливо уникнути, зменшити, або приховати, на увазі їх розміру і розташування на відкритій місцевості; отже, ефективні заходи щодо зниження впливу обмежені.

Щоденні та сезонні умови низького рівня сонячного випромінювання, що висвітлює лінії хребта і опори, будуть мати тенденцію робити їх більш помітні і кидаються в очі. Зважаючи на типовий для турбін світлий колір, їх колірний контраст з навколишнім середовищем буде певно найменшим в зимовий час, при переважанні сніжного покриву над зеленню.

Методи зниження негативного впливу:

 • Розстановка і пристрій турбін буде інтегрована в навколишній ландшафт.
 • Експлуатуюча організація буде забезпечувати візуальну впорядкованість і єдність серед груп турбін (візуальних об'єктів), щоб уникнути візуальних порушень і сприйняття " хаотичності або безладного скупчення " .
 • Експлуатуюча організація буде створювати зорову однаковість форм, кольору і розміру лопатей ротора, гондол і башт .
 • Експлуатуюча організація передбачає використовувати трубчастих опор. Трубчасті опори мають більш просту конфігурацію і менш складні характеристики поверхні, а також здатність до відбиття/відкидання тіні.
 • Будуть дотримані відповідні пропорції складових частин. Гондоли і опори планується зробити з урахуванням естетичних вимог і поєднання з конкретними розмірами і формами для досягнення естетичної рівноваги між ротором , гондолою і опорою .
 • Визначальним фактором у виборі кольору для турбін буде зниження візуального впливу, опора, гондола і ротор будуть пофарбовані однорідно, якщо не використовуватимуться плавно мінливі або інші неоднорідні колірні гами.
 • Експлуатуюча організація використовує матові фарби і покриття, щоб зменшити відображає здатність і відблиски. Турбіни, видимі допоміжні споруди, та інше обладнання буде пофарбовано до або безпосередньо після установки.
 • Передбачається не залишати без покриття оцинковані металеві поверхні, тому що вони можуть створювати більш сильний візуальний контраст, зокрема, коли вони окислюються і темніють.
 • Експлуатуюча організація не розміщуватиме підстанції або великі експлуатаційні споруди на місцевості з піднесеними елементами рельєфу і вздовж "ліній горизонту", які бачаться з навколишніх уразливих ділянок спостереження .
 • Експлуатуюча організація буде прокладати кабелі в землі на майданчику таким чином , щоб звести до мінімуму додаткові спотворення поверхні .
 • Експлуатуюча організація передбачає звести до мінімуму порушення і взяти під контроль ерозію, уникаючи крутих схилів і скорочуючи обсяг будівництва і розчищення землі, необхідних для влаштування доріг, майданчиків для розвантаження, і монтажних майданчиків під крани. Передбачається застосування методів придушення пилу з метою зниження впливів руху транспортних засобів і пішоходів, будівництва та вітру на грунтах з відкритою поверхнею. Порушені поверхні будуть відновлені з максимальним наближенням до їх первісного контуру і засаджені рослинністю безпосередньо після, або під час будівництва. Необхідно вжити негайних заходів з обмеження ерозії і прискорити відновлення кольору і текстури ландшафту, які були для нього характерні до будівництва.
 • У ході експлуатації вітрової електростанції проводитиметься техобслуговування. Турбіни, які знаходяться в неробочому стані або збірку яких не закінчено, створюють у спостереженні помилкове враження, що "ВЕС не працює" або, що вона є ненадійною.
 • Недіючі турбіни будуть повністю відремонтовані, замінені або видалені. Передбачається розробити план виведення турбін з експлуатації.

 

17. Охорона здоров'я населення та техніка безпеки

Опис такого впливу на здоров'я населення, як «візуальне вплив» і «ефект мерехтіння тіні», а також заходів запобігання цих впливів було наведено вище; звуковий вплив буде надалі виділено окремим пунктом. У даному розділі мова йде про інших потенційних впливи на здоров'я та безпеку населення.

Вплив будівництва та відповідні заходи зниження цього впливу

Будівництво ВЕС, як і будь-якого іншого будівництва, може становити потенційну небезпеку для жителів навколишніх населених пунктів. Щоб уникнути нещасних випадків будуть застосовуватися найбільш безпечні будівельні технології, будмайданчик буде обгороджений, щоб запобігти проникненню жителів сусідніх населених пунктів, будуть встановлені візуальні попереджувальні знаки.

Впливи, що надаються при експлуатації і техобслуговуванні і відповідні заходи зниження цих впливів

ВЕС

Теоретично існує можливість, що лопаті турбіни можуть відпасти, від чого можуть постраждати люди, що знаходяться поблизу (наприклад, пастухи, так як на потенційно небезпечних відстанях відповідно до заходів промислової безпеки ВЕС не має населених пунктів). Але розвиток технології виробництва та зведення турбін досягло такого високого рівня безпеки, що ймовірність факторів ризику з боку лопатей за статистикою дуже мала.

Більш руйнівний ефект може бути викликаний утворенням льоду на лопатях в холодну пору року, в результаті чого шматки льоду можуть відколюватися і падати під час руху лопаті. При проектуванні турбін і лопатей були розроблені кілька технологій, що дозволяють запобігти або зменшити цей ефект, а саме - 1) диференційна характеристика залежності зсуву ротора, 2) запис коливань; 3) точність приладу для визначення вітрових навантажень; 4) контроль за допомогою датчика обмерзання.

При виборі постачальників турбін компанія Vindkraft вибере одну з цих технологій, щоб забезпечити безпечне функціонування ВЕС.

Підстанція та ремонтно-виробнича база

Всі технічні рішення щодо проектування та обладнання будуть розроблені і прийняті у відповідності з діючими нормами і правилами, включаючи правила вибухопожежної безпеки, державні стандарти.

Будуть вжиті наступні заходи щодо запобігання випадкового контакту з частинами, що перебувають під напругою, на підстанціях:

1) Захисне огородження, тимчасове і постійне;

2) Безпечне розміщення частин під напругою;

3) Посилена ізоляція частин під напругою;

4) Ізоляція робочих місць;

5) Захисне відключення;

6) Сигналізації, блокування, попереджувальні знаки.

Будуть вжиті наступні заходи щодо запобігання ураження електричним струмом внаслідок дотику до металевих частин, які можуть опинитися під напругою при пошкодженні ізоляції:

1) Захисне заземлення;

2) Обнуління;

3) Зрівнювання потенціалів;

4) Система захисних проводів;

5) Захисне відключення;

6) Ізоляція частин не під напругою;

7) Електрична сегментація мережі;

8) Контроль ізоляції;

9) Заземлення струмів короткого замикання;

10) Засоби захисту персоналу.

Підстанції будуть оснащені системами водопостачання, опалення та вентиляції.

18. Шум

Шум можна визначити як будь-який небажаний звук. Те, чи сприймається звук як шум, залежить багато в чому від суб'єктивних факторів, а також від аспектів, що піддаються виміру, наприклад, гучність, тривалість і тон звуку.

Шум вимірюється в децибелах (дБ), які є одиницями виміру рівня звукового тиску - величини змін тиску в повітрі.

Зміна в рівні звуку в 1 дБ не доступні сприйняттю, окрім як в лабораторних умовах. Збільшення в 10 дБ звучить приблизно як збільшення гучності вдвічі. Шум навколишнього середовища зазвичай вимірюється в дБ (A), що враховує поправку на чутливість вуха людини.

Реакція окремої людини на шум дуже суб'єктивна. Те, чи є шум не прийнятним, буде залежати від типу шуму (тональний, широкосмуговий, низькочастотний, або імпульсні перешкоди) та обставин і чутливості людини, яка його чує.

Впливи будівництва

Сьогодні, при визначенні рівня шуму вітроустановки ми використовуємо тільки обчислювальні методи. Прямий метод вимірювання рівня шуму не дає дані про гучність вітрової установки, тому що неможливо в певний момент розрізнити шум від вітроустановки від шуму вітру.

Таблиця 2 : джерело шуму

Источник шума

Рівень шуму, дБ

Больовий поріг людського слуху

120

Шум турбін реактивного двигуна при віддаленні 250 м

105

Шум відбійного молотка в 7 м

95

Шум від вантажівки при швидкості руху 48 км/год на віддаленні в 100 м

65

Шумовий фон в офісі

60

Шум від легкової автомашини при швидкості 64 км/год

55

Шум від вітрогенератора в 350 м

35—45

Шумовий фон вночі в селі

20—40

Впливи, що виникають  при експлуатації і техобслуговуванні

ВЕС

Мірою розвитку технології  вітрові турбіни здебільшого стали виробляти менше шуму при роботі, але до цих пір шум вітрових турбін часто підвищується , як і занепокоєння громадськості в процесі планування вітрових ферм.

Можна виділити дві категорії шуму , виробленого вітровими турбінами: механічний і аеродинамічний. Ці категорії пов'язані з видами шуму (тональний , широкосмуговий, низькочастотний або імпульсний). Останні вдосконалення механічного пристрою великих вітрових турбін призвели до значного зниження механічного шуму. В результаті  переважаючим є аеродинамічний шум сучасних вітрових турбін.

Максимальний рівень акустичної потужності, що становить 100 дБ, спостерігається в безпосередній близькості від осі вітрової турбіни. Однак , у зв'язку з тим , що OptiSPEED-вітрова турбіна компанії Vestas має функцію керування швидкістю, шумовий ефект може бути встановлений на прийнятному рівні

Вибір розташування вітрових турбін буде зумовлюватися з дотриманням обмежень законодавства відносно шуму ( 45 дБ) в Україні .

Відповідно до українських стандартів , ГОСТ 12.1.003-83 Шум (керівний урядовий документ ) і СНиП II -12- 77 ( Будівельні норми і правила) , захист від шуму повиннен розглядатися в технічному завданні проекту в цілях відповідності вимогам санітарних норм шуму на прилеглій території до об'єкту. Допустимий рівень шуму в житлових районах не повинен перевищувати рівень у санітарній зоні , затверджений ДБН 360-92 *** ( Державні будівельні норми ( ДБН )) .

Таблиця  5 : Ліміт рівня шума

Площадка

Еквівалентний рівень шуму, дБА

Максимальний рівень шуму

з 7 до 23 годин

з 23 до 7 годин

з 7 до 23 годин

з 23 до 7 годин

Житловий район

55

45

70

60

Згідно з санітарними нормами, відстань від вітрової турбіни до найближчого житлового району повина бути не менше 400 м. Оцінка шумових впливів була проведена відповідно до українських стандартів СНиП II-12-77. Розрахунки показали, що рівень шуму від функціонування вітрових турбін в житловому районі нижче межі, встановленої в санітарних нормах. Жоден з реципієнтів не будуть підпадати під рівень шуму понад межі 45 дБ.

Регулярне техобслуговування буде включати в себе періодичний огляд вітрових турбін, кабелів зв'язку, ЛЕП, підстанцій, та допоміжних споруд. При цих роботах буде задіяно рух транспортних засобів малої та середньої вантажопідйомності з відносно низьким рівнем шуму. З нечастих робіт, але виробляють багато шуму, передбачаються такі, як дорожні ремонтні роботи з використанням важкого устаткування, або ремонт або заміна старих або вийшли з ладу вітрових турбін або допоміжного обладнання. Однак, передбачуваний рівень шумового впливу ремонтних робіт буде набагато нижчою, ніж при будівельних роботах.

Заходи зниження негативного впливу:

 • Проведення шумових будівельних робіт (у тому числі підривних) буде обмежено найменш чутливим до шуму часом дня ( час дня виключно між 7.00 і 22.00 ) і робочим тижнем .
 • При будь-якому доцільному випадку , виконання різних шумових робіт (наприклад , підривних та екскаваторних робіт) буде плануватися в один і той же час , так як додаткові джерела шуму в цілому значно не збільшують наявний шум . Тобто, менш часті гучні роботи будуть менш дратівливими, чим більш часті, але менш галасливі роботи .
 • Все обладнання буде мати пристрої звукового контролю не менш ефективні, ніж на вихідному обладнанні. На всій будівельній техніці, яка буде використовуватися, будуть встановлені відповідні глушники, і вона проходитиме необхідне техобслуговування .
 • Все стаціонарне будівельне обладнання (тобто, компресори та генератори) буде розташовано на якомога більшій відстані від найближчих населених пунктів.
 • Жителі найближчих населених пунктів будуть заздалегідь повідомлені про проведення гучних робіт в період будівництва.
 • Вибір вітрових турбін буде визначатися технічним характеристиками і виробленим шумом.

 

19. Електромагнітні перешкоди

Як і у випадку з будь-якими іншими великими спорудами, вітрові турбіни можуть потенційно створювати перешкоди системам зв'язку, які використовують електромагнітні хвилі як засіб передачі (наприклад, лінії телевізійної, радіо-або мікрохвильовій зв'язку). Будь-який ефект залежить від пристрою турбіни і її розташування, а також від того, стаціонарні чи ротори вітрової турбіни, або чи перебувають у русі.

Можливо, що вітрові турбіни будуть створювати перешкоди місцевим телевізійному прийому допомогою або перешкод, або відображення. У абонентів, що розташовуються перед вітрової станцією (де антена спрямована крізь турбіни) можуть періодично виникати перешкоди сигналів, що відбувається в результаті 'розсіювання' сигналу обертовими лопатями. У абонентів, що розташовуються збоку від вітрової станції, можуть виникати періодичні відбиття від лопатей, приводячи до запізнювання зображення або слабкому вторинного «примарного» зображенню.

В цілому проблеми телевізійних і радіоперешкод передбачувані і, як правило, існує ряд доступних рішень.

20. Вплив  на культурну спадщину

У районі реалізації проекту ніяких археологічних знахідок не виявлено. У діапазоні потенційного впливу від будівельних робіт, прокладання доріг і кабелів для майбутньої вітроелектростанції, ніяких археологічно цінних місць не виявлено.

21. Вібрації

Джерелом вібрації несучої частини турбіни є її рухома частина, а саме ротор і лопаті.

Емпірична формула Баркана підтверджує, що конструкція не вібрує, за умови, що вага нерухомої частини турбіни в 16 разів перевищує вагу її рухомої частини. Вага обертових частин становить приблизно 55 тонн, вага нерухомої частини - комплексу підстави ВТ - близько 1600 тонн, тобто вага нерухомої частини більше і в 29 разів перевищує вагу її рухомої частини. Відповідно гасіння вібрації відбувається в результаті невеликої ваги вібруючих частин щодо всієї ваги вітрової турбіни.

Таким чином, вібрація окремих обертових елементів вітрової турбіни повністю згасає на рівні несучого елемента підстави і не впливає на прилеглу площу.

Крім того, низькочастотні коливання проходять через грунт і загасають на відстані 100 метрів. Мінімальна відстань від майданчика Проекту до найближчого житлового будинку складає 500 м. Таким чином, в будь-якому випадку, низькочастотні коливання не вплинуть на довколишні житлові будинки.

22. Фактори ризику і загрози для навколишнього середовища

22.1. ВЕС

Одна з основних загроз безпеки вітрових турбін в тому що, якщо лопать ротора ламається, і її частини розкидаються. Це може статися в результаті перевищення швидкості ротором, хоча таке відбувається вкрай рідко і здебільшого трапляється з більш старими і меншими за розміром турбінами. Знос матеріалу також може призвести до поломки лопаті. Траєкторію зламаної лопаті ротора важко передбачити, що робить кількісне визначення загрози безпеці неточним. Однак, відомо, що події такого роду дуже рідкісні, а ймовірність того, що уламок лопаті завдасть тілесних ушкоджень людині, ще більш низька. Лопать або деталь турбіни рідко відлітає далі, ніж на 500 м від опори; зазвичай більшість деталей досягають землі в межах від 100 до 200 м. При правильних технічних розрахунках і контролі якості лопаті рідко відпадають.

Існує проблема відколювання льоду, яка може статися у разі обмерзання лопатей турбін. Буде дотримуватися достатня зона безпеки або відступ від житла, доріг, та інших зон доступу населення. Крім падіння лопатей і відколювання льоду, ці відступи можуть також знизити потенційні шумовий та візуальний вплив. І, нарешті, при будь-якому розрахунку факторів ризику таких подій, необхідно враховувати, що земля для об'єкта вітрової енергетики може одночасно використовуватися для інших цілей, і це призводить до того, що крім працівників ВЕС, інші люди будуть знаходитися поблизу обертових лопатей.

Іншою потенційною проблемою безпеки населення є несанкціонований або незаконний доступ до споруд на майданчику і ймовірність, що представники місцевого населення спробують забратися на опори, відкрити електричні пульти, або зіткнуться з іншими джерелами небезпеками. Для зниження цього фактора ризику передбачається встановити попереджувальні знаки та охорону.

Поєднання сухої рослинності і сильних вітрів може призвести до потенційного ризику виникнення пожежі навколо вітрових установок. У цих умовах пожежа може початися з різних причин, наприклад, коротке замикання, недостатнє технічне обслуговування обладнання, контакт з лініями електропередачі і блискавка. Так як вітрові турбінні генератори відповідають міжнародним стандартам, цей фактор ризику буде мінімальним.

22.2. Підстанції

Самим значним фактором ризику для підстанцій є пожежа. Що стосується пожежогасіння, обладнання відноситься до групи II.  Підстанція буде оснащена системою автоматичної пожежної сигналізації.

Згідно "Норм з розробки заходів протипожежної безпеки та протипожежного обладнання на електроустановках", застосовним під час будівництва, підстанція буде забезпечена протипожежним обладнанням.